Ariete espressokahvinkeitin kahvimyllyllä käyttöohje FIKÄYTTÖOHJEET ARIETE ESPRESSOKAHVINKEITTIMELLE KAHVIMYLLYLLÄ FI

Tämä laite on valmistettu Euroopassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Pidä käyttöohje tallessa. Jos päätät luovuttaa tämän laitteen toiselle henkilölle, muista antaa myös nämä ohjeet.

Laitteen käyttötarkoitus
Tämä laite on suunniteltu kahvin ja cappuccinon valmistamiseen. Sen avulla voi myös valmistaa teetä.
Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eli se ei sovellu teolliseen käyttöön tai ammattikäyttöön.
Valmistaja ei ole vastuussa, jos laitetta käytetään väärin. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta käytetään vääriin tarkoituksiin.
Varoitus! Kun laite muodostaa kuumaa vettä ja höyryä, älä kohdista suihkua muihin tai itseesi.
Kosketa ainoastaan putken muoviosaa.
Käytä ainoastaan astioita, jotka on valmistettu elintarvikkeille tarkoitetuista materiaaleista.

Tärkeitä turvallisuusohjeita. Lue nämä ohjeet huolellisesti.

• Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, eikä se siis sovellu teolliseen käyttöön tai ammattikäyttöön.
• Valmistaja ei ole vastuussa, jos laitetta käytetään väärin tai muihin kuin tässä ohjeessa mainittuihin tarkoituksiin.
• Suosittelemme säilyttämään alkuperäisen pakkauksen, koska takuu ei korvaa, jos lähetät laitteen takuukorjaukseen Arietelle epäsopivassa pakkauksessa, jonka vuoksi laitteeseen tulee vaurioita.
• Fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai tietämykseltään rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heitä on neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai sen osilla.
• Puhdistamista ja ylläpitoa ei saa suoritta lapsi, ellei häntä valvota.
• Älä jätä pakkausta pienten lasten ulottuville.
• Poistaessasi laitteen käytöstä varmista, että osat kierrätetään asianmukaisesti.
• Pidä höyryputken suutin pois lasten ulottuvilta: lapsi saattaa niellä sen tai muutoin vahingoittua.
• Pidä laite ja virtajohto aina pienten lasten ulottumattomissa.
• Varmista laitteen tyyppikilvestä, että jännite on oikea.
• Jatkojohtojen, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, käyttäminen voi johtaa materiaalien tai henkilöiden vahingoittumiseen.
• Ennen kuin täytät säiliön vedellä, irrota laite pistorasiasta.
• Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa korjata ainoastaan valtuutettu korjaaja.
• Älä laita osia, joissa on jännite, kosketuksiin veden kanssa: voi aiheuttaa oikosulun!
• Irrota laite pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.
• Älä laita laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
• Älä nosta laitetta tarttumalla sitä vesisäiliöstä tai tarjottimesta, vaan tartu aina laitteen runkoon.
• Sijoita laite huoneeseen, jossa on hyvä valaistus ja helppo pääsy virtalähteelle.
• Älä kaada säiliöön liikaa vettä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun laite on käynnissä.
• Laitetta pitää käyttää ja säilyttää tasaisella pinnalla.
• Laitetta ei pidä käyttää, jos se on pudonnut, siinä on näkyviä vaurioita tai siitä vuotaa vettä. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai laite on muulla tavoin viallinen. Kaikki korjaustoimet, mukaan lukien virtajohdon vaihtaminen, tulee teettää valtuutetulla ammattilaisella.
• Älä koskaan koske kuumaan höyryyn tai veteen, koska ne voivat aiheuttaa palovammoja. Käsittele kuumia osia varoen.
• Laitteen metallisia osia ei pidä koskettaa, kun laite on toiminnassa, koska ne voivat aiheuttaa palovammoja.
• Jos vesi ei tule laitteesta läpi, laitteessa voi olla tukos. Tällaisessa tapauksessa irrota suodatin varovasti, koska paine saattaa aiheuttaa veden roiskumisen. Puhdista suodatin, kuten tässä ohjeessa on kuvailtu.
• Sijoita laite tukevalle alustalle, jossa laite ei ole vaarassa kaatua.
• Älä käytä laitetta ilman vettä, koska silloin sen pumppu palaa.
• Älä ikinä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalla vedellä.
• Älä sijoita laitetta kuumalle pinnalle tai lähelle avotulta välttääksesi laitteen vauriot.
• Johto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
• Älä käytä hiilihapotettua vettä laitteessa.
• Älä laita suodattimeen mitään muuta kuin kahvijauhetta, koska se voi aiheuttaa vakavia vaurioita.
• Älä koskaan säädä jauhatusastetta, kun kahvimylly on päällä. Älä laita kahvimyllyyn jauhettua kahvia, vaan ainoastaan kahvipapuja.
• Älä jätä keitintä tilaan, jossa lämpötila on alle 0 °C, koska silloin laite saattaa jäätyä ja vaurioitua.
• Älä käytä laitetta ulkona.
• Älä altista laitetta sateelle, suoralle auringonpaisteelle jne.
• Kun puhdistat laitteen, irrota se ensin pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin. Laite pitää puhdistaa ainoastaan hankaamattomilla, kosteilla liinoilla, joissa on vähän mietoa pesuainetta. Älä koskaan käytä liuottimia, jotka vahingoittavat muovia.
Säilytä nämä ohjeet.

Laitteen kuvaus

A) Säiliön kansi
B) Vesisäiliö
C) Virtajohto
D) Suodattimenpidike
E) Suodatinkuppi (1 kupillista)
F) Suodatinkuppi (2 kupillista)
G) Suodatinpidike/kahva
H) Maitosäiliö
I) Höyrysuutin
J) Höyryputki
K) Suodatinpidikkeen paikka
L) Kahvimylly
M) Tippakaukalo
N) Kelluke
O) Ritilä kahvikupille
P) Kahvin jauhatusasteen säätörulla
Q) Höyrysuuttimen puhdistusneula
R) Tampperi
S) Veden pehmennyssuodatin Delonghi
T) Kahvipapusäiliön kansi
U) Papusäiliö

1) Höyryn/kuuman veden säätönappi
2) On/Off-nappi
3) Kalkkiutumisen valvonta
4) Kahvinvalmistamisen käynnistys (1 kuppi)
5) Höyry/kuuma vesi
6) Kahvinvalmistamisen käynnistys (2 kuppia)
7) Kahvin jauhatus
8) Painemittari

Tunnistetiedot

Laitteen pohjassa on tyyppikilpi, joka sisältää seuraavat tiedot:
• valmistajan nimi ja CE-merkintä
• malli (Mod.)
• sarjanumero (SN)
• sähköverkon jännite (V) ja taajuus (Hz)
• virrankäyttö (W)
• tiedot maksuttomasta tuotetukinumerosta
Kun otat yhteyttä tuotetukeen, ilmoita tämän yhteydessä malli ja sarjanumero.

Käyttöohjeet

Laitteen käynnistäminen
Poista pakkausmateriaalit ja varmista, että kaikki laitteeseen kuuluvat osat ovat mukana. Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle alustalle. Pese suodatinpidike, suodatinkupit (1 kupillinen ja 2 kupillista) ja papusäiliön kansi.

Veden pehmennyssuodattimen asentaminen
Poista veden pehmennyssuodatin pakkauksesta.
Käännä levyä niin, että se näyttää seuraavan kahden kuukauden käyttöajan (kuva 3).
Huomio: Veden pehmennyssuodattimen käyttöikä on kaksi kuukautta, jos laitetta käytetään normaalisti. Jos laitetta ei käytetä säännöllisesti ja veden pehmennyssuodatin on asennettu, sen käyttöikä on enintään kolme viikkoa.
Käytä ainoastaan Delonghi-vedensuodattimia, joita saa valtuutetuista liikkeistä.
Aktivoidaksesi suodattimen anna vesijohtoveden valua suodattimen reikään, kunnes vesi tulee ulos kyljissä olevista aukoista. Juoksuta läpi vähintään 500 ml vettä (kuva 4).
Poista vesisäiliö laitteesta (kuva 5). Täytä säiliö viileällä hanavedellä MAX-tasoon asti.
Laita veden pehmennyssuodatin vesisäiliöön. Upota suodatin kokonaan veteen noin kymmeneksi sekunniksi. Pidä suodatinta paikallaan, jotta ilmakuplat poistuvat. Purista suodatinta hieman, kun se on upotettu veteen, jotta loput sen sisällä olevat ilmat poistuvat (kuva 7).
Sijoita suodatin paikalleen säiliön pohjaan (kuva 8). Paina suodatin paikalleen.

Ensimmäinen käyttökerta

Varmista laitteen tyyppikilvestä, että jännite on oikea.
Kun olet täyttänyt vesisäiliön MAX-tasoon asti, aseta säiliö paikalleen (kuva 9). Kiinnitä säiliö paikalleen kunnolla, jotta laite toimii oikein.
Voit täyttää säiliön myös yläpuolelta kaatamalla vettä lokerikkoon, kun olet ensin nostanut kannen ylös (kuva 6).
Kiinnitä laite pistorasiaan.
Laita suodattimenpidike paikalleen laittamatta siihen suodatinta.
Paina on/off-nappia. On/off-napin valo alkaa vilkkua. Kun laite saavuttaa kahvin valmistukseen tarvittavan lämpötilan, merkkivalot syttyvät.
Huomio: Jos laitteen hydraulisessa piirissä ei ole vettä, kaikki merkkivalot välkkyvät.
Palauttaaksesi laitteen toiminnan lue toimintaohjeet kohdasta ”Vesisäiliön täyttäminen käytön aikana”.

Sulje laite täyttääksesi sen. Täytä säiliö viileällä hanavedellä. Laita laite uudestaan päälle. Odota, kunnes laite on valmis, eli kaikki merkkivalot palavat. Käännä höyrysuutin sisäänpäin ja kohdista se  tippakaukaloon. Käännä höyryn/kuuman veden käynnistysnappia oikealle, vesisymbolin kohdalle (kuva 14).
Huom.: Lämmitysprosessin aikana laite päästää aina vettä suodattimenpidikkeen paikasta (noin 60 ml).
Huom.: Varmista, että höyryn/kuuman veden käynnistysnappi on keskikohdassa , muuten laite ei ala lämmetä. Jos käynnistysnappi ei ole keskikohdassa, merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti.

Sijoita pakkaukseen kuuluva maitosäiliö suodattimenpidikkeen alle (kuva 11).
Paina kahvinvalmistusnappia (kahdelle kupilliselle) (kuva 12). Odota, kunnes vettä alkaa valua suodattimenpidikkeen paikasta.
Sijoita maitosäiliö höyry-/kuuma vesi -suuttimen alle (kuva 13).
Käännä höyry/kuuma vesi -nappia oikealle, vesitippa-kuvan kohdalle.
Odota, kunnes höyryputkesta tulee kuumaa vettä. Sulje vedentulo kääntämällä höyry/kuuma vesi -nappi keskikohtaan.
Toista prosessi, kunnes vesitankki on tyhjä.
Nyt laite on valmis ja sillä voi alkaa valmistaa kahvia.
Huom.: Toista prosessi aina, kun laitetta ei ole käytetty muutamaan päivään.
Jos säiliössä ei ole vettä, laite tärisee ja pitää kovempaa ääntä. Merkkivalot vilkkuvat. Palauttaaksesi laitteen takaisin toimintaa toimi kohdassa ”Vesisäiliön täyttäminen käytön aikana” kerrotulla tavalla.

Kahvin valmistaminen

Tarkista vedenmäärä (B). Varmista, että säiliö on kunnolla asetettu paikalleen. Laita haluamasi suodatin suodattimenpidikkeeseen (G): voit valita suodattimen joko yhdelle kupilliselle (E) tai kahdelle kupilliselle (F).
Laita kahvipavut niille tarkoitettuun säiliöön (kuva 15). Älä täytä säiliötä liian täyteen. Säiliön kannen pitää mahtua kiinni.
Huom.: Kun käytät kerralla vähemmän kahvipapuja, kahvi on aina tuoretta.

Jauhatusasteen säätäminen

Kahvin karkeus saattaa vaihdella riippuen halutusta jauhatusasteesta.
Kahvin jauhatusaste vaikuttaa kahvin makuun, kuten myös kerman laatu. Vaihtele näitä, jotta löydät makumieltymyksiäsi vastaavat laadut.
Voit säätää jauhatusasteen asteikolla 1–11. Isommat luvut tarkoittavat karkeampaa jauhatusta.
Pienemmät numerot tarkoittavat hienompaa jauhatusta. Voit ensin valmistaa kahvin jauhatusasteella 3, ja sen jälkeen vaihtaa jauhatusastetta löytääksesi itseäsi eniten miellyttävän jauhatusasteen.

Käännä levyä jauhatusasteen säätämiseksi (P) vasemmalle, kun haluat karkeampaa jauhatusta ja oikealle, kun haluat hienompaa (kuva 16).
Huom.: Mylly ei heti valmista haluamasi laista kahvijauhetta, koska siinä on vielä jäljellä kahvijauheen jäämiä edellisestä jauhatuksesta. Valmista kahvijauhetta muutaman kerran, ennen kuin vaihdat jauhatusastetta.
Varoitus! Jauhatusaste vaihdetaan, kun kahvimylly on toiminnassa, jotta jauhatusasteen muuttaminen on helpompaa.

Säädä kahvijauheen määrää 1 tai 2 kupilliselle sopivaksi
Voit säätää suodattimeen laitettavaa kahvijauheen määrää (kahvimyllyn käyttöaika). Kahvin jauhatusaste vaikuttaa kahvin makuun, kuten myös kerman laatu. Vaihtele näitä, jotta löydät makumieltymyksiäsi vastaavat laadut.
Aina kun painat jauhatusnappia, kahvijauhetta tulee ulos kahvimyllystä.
Ennen kuin aloitat jauhamisen, laita suodattimenpidike (G) kahvimyllyn alle (kuva 18).
Paina jauhatusnappia kerran jauhaaksesi kupillisen kahvia. Paina jauhatusnappia kaksi kertaa jauhaaksesi kaksi kupillista kahvia.
Valitaksesi minkä verran haluat jauhaa kahvia, paina jauhatusnappia ja pidä sitä pohjassa tarvittavan ajan. Se aika, jonka pidät nappia pohjassa, vastaa uutta jauhamisaikaa. Jauhaaksesi kupillisen kahvia, paina jauhatusnappia kerran ja pidä nappia pohjassa. Jauhaaksesi kaksi kupillista kahvia, paina jauhatusnappia kahdesti peräkkäin ja pidä nappia pohjassa.
Huom.: Paina nappia kahdesti peräkkäin alle 1,5 sekunnissa.
Lopettaaksesi kahvin määrän valitsemisen paina jauhatusnappia.
Huom.: Jauhatusasteen säätäminen määrittää kahvin määrän. Aina, kun säädät jauhatusastetta, myös kahvin määrää tulee säätää joko 1 tai 2 kupilliseen.
Lämmitystoiminto ja kahvin jakelu eivät ole käytössä, kun kahvimylly on toiminnassa.

Säädä tarvittava veden määrä 1 tai 2 kupilliselle
Voit säätää veden määrää (1 tai 2 kupillista).
Veden määrä vaikuttaa kahvin makuun, kuten myös kerman laatu. Vaihtele näitä, jotta löydät makumieltymyksiäsi vastaavat laadut.
Huom.: Veden määrää pitää säätää kahvin valmistamisen aikana.
Kun haluat yhden kupillisen kahvia, paina ja pidä pohjassa halutun ajan nappia, jossa on yhden kahvikupillisen kuva. Se, miten kauan pidät nappia pohjassa, määrittää veden määrän.
Kun haluat kaksi kupillista kahvia, paina ja pidä pohjassa halutun ajan nappia, jossa on kahden kahvikupillisen kuva. Se, miten kauan pidät nappia pohjassa, määrittää veden määrän.

Painemittarin käyttö

Tässä laitteessa on painemittari (8), joka ilmaisee, ovatko veden määrä, kahvin määrä ja jauhatusaste tasapainossa, jotta saadaan optimaalinen kahvin uuttamista.

Ennen uuttamista
Laite toimii matalalla paineella. Painemittarin neulan täytyy pysyä PRE INFUSION -alueella.

Optimaalinen kahvi
Vedenpaine kasvaa. Kahvin uuttamisessa neulan tulee pysyä OPTIMAL CAFÉ -alueella. Tällä tavalla kahvi valmistuu sopivalla paineella.

Liian vetinen kahvi: Jos kahvin valmistamisen aikana painemittarin neula pysyy PRE INFUSION -alueella, kahvi valmistuu liian matalalla paineella. Vesi juoksee liian nopeasti kahvijauheen läpi. Kahvi on vetistä, siinä on vähän kermaa ja mitäänsanomaton maku. Tämä saattaa johtua siitä, että kahvijauhatus on liian karkeaa, kahvia on väärä määrä suodattimessa tai kahvijauhetta ei ole puristettu riittävästi.
Liian vahva kahvi: Jos painemittarin neula ohittaa optimaalisen alueen ja pysyy punaisella alueella, kahvia uutetaan liian kovalla paineella. Tällöin vesi ei pääse kunnolla valumaan kahvijauheen läpi. Kahvi on vahvaa, vähän kermaista ja siinä on kitkerä maku. Tämä voi johtua liian hienoksi jauhetusta kahvista, kahvia on suodattimessa liikaa tai kahvijauhe on puristettu liian tiiviiksi.

Hyvässä espressossa maut ovat tasapainossa: siinä on sopivasti makeutta, happamuutta ja kitkeryyttä. Kahvin maku riippuu useasta eri tekijästä, kuten kahvipavut, paahtoaste, tuoreus, jauhatusaste, kahvijauheen määrä ja kuinka tiiviiksi jauhe on puristettu suodattimeen. Vaihtele näitä, jotta löydät makumieltymyksiäsi vastaavat laadut. Joka tapauksessa seuraa painemittaria, kun valmistat kahvia.

Kahvin uuttaminen

Valitse suodatin yhdelle tai kahdelle kupilliselle riippuen siitä, minkä verran haluat valmistaa kahvia.
Aseta suodatin suodattimenpidikkeeseen (kuva 17).
Aseta suodattimenpidike kahvimyllyn alle (kuva 18). Aseta suodattimenpidikkeen siivekkeet niille tarkoitettuihin tukiin kahvimyllyn alle.
Säädä jauhatusastetta, jos tarpeen.
Paina jauhatusnappia kerran jauhaaksesi kahvia yhteen kupilliseen. Paina jauhatusnappia kahdesti peräkkäin jauhaaksesi kahvia kahteen kupilliseen.
Kahvijauhe täytyy sen jälkeen puristaa käyttämällä tampperia (kuva 20).
Paina kahvinvalmistusnappia yhdelle kupilliselle. Kahvinjäämät poistuvat suodattimenpidikkeestä ja vedenkiertojärjestelmä puhdistuu, kun laitetta pidetään päällä muutaman sekunnin ajan. Paina nappia uudestaan, jotta vedentulo loppuu.
Aseta suodattimenpidike paikalleen (kuva 21).
Varoitus: Kiristä suodattimenpidike varmistamalla, että olet kiinnittänyt sen paikalleen kunnolla (kuva 21). Jos suodattimessa on liikaa kahvijauhetta, suodattimenpidikkeen kääntäminen on vaikeaa ja/tai pidikkeestä voi vuotaa kahvia, kun kahvia uutetaan.
Valmistaaksesi ensimmäisen kupillisen sopivan lämpöistä kahvia, kiinnitä suodattimenpidike niin, että suodatin on paikallaan mutta siinä ei ole kahvijauhetta. Päästä läpi yksi kupillinen vettä, jotta kuuma vesi voi puhdistaa ja lämmittää suodattimen. Tätä ei tarvitse tehdä seuraavien kahvikupillisten kanssa.
Kun laite saavuttaa sopivan lämpötilan kahvin valmistamiseen, merkkivalot syttyvät.
Paina kahvinvalmistusnappia, jossa on yhden kahvikupin kuva, jos haluat yhden kupillisen kahvia.
Paina kahvinvalmistusnappia, jossa on kahden kahvikupin kuva, jos haluat kaksi kupillista kahvia.
Varmista, että painemittarin neula osoittaa PRE INFUSION -aluetta, kun aloitat kahvin valmistamisen, ja siirtyy OPTIMAL CAFÉ -alueelle, kun kahvi on valmistumassa. Lue kohdasta ”Painemittarin käyttö”.
Lopettaaksesi kahvin uuttamisen paina kahvinvalmistusnappia uudestaan.
Varoitus! Älä koskaan irrota suodattimenpidikettä, kun kahvin uuttaminen on kesken. Odota noin 10 sekuntia sen jälkeen, kun kahvi on valmistunut, ennen kuin irrotat suodattimenpidikkeen: irrottaaksesi pidikkeen käännä sitä hitaasti oikealta vasemmalle estääksesi veden tai kahvin roiskumisen.

Kun laite on valmiustilassa, merkkivalot ovat päällä. Kun laite lämpenee, suodattimenpidikkeestä voi tulla pieniä tupsahduksia höyryä. Tämä on täysin normaalia.

Suodattimen irrottaminen

Irrota suodatin suodattimenpidikkeestä käyttämällä apuna teelusikan kahvaa. Nosta suodattimen reunaa. Irrota suodatin.

Automaattinen sammutus

Tässä laitteessa on automaattinen sammutus -toiminto uusien energiankulutussäädösten vuoksi. Laite sammuu, kun sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin. Valmistaaksesi uuden kupillisen kahvia, laita laite uudestaan päälle painamalla on//off-nappia. Kun laite saavuttaa sopivan lämpötilan, merkkivalot syttyvät.

Vesisäiliön täyttäminen käytön aikana

Tarkista aina veden määrä. Jos säiliössä ei ole vettä, huomaat, että laite tärisee ja pitää kovempaa ääntä. Merkkivalot vilkkuvat.
Sammuta laite ja irrota pistorasiasta. Irrota suodattimenpidike. Täytä säiliötä, kunnes siinä on tarpeeksi vettä. Sitten laita laite uudestaan päälle.
Kun laite saavuttaa sopivan lämpötilan, merkkivalot syttyvät. Aseta maitosäiliö höyrysuuttimen alle (kuva 13).
Käännä höyryn/kuuman veden säätönuppia oikealle, kohtaan jossa on vesipisaran kuva. Merkkivalo syttyy. Juoksuta kuumaa vettä, kunnes järjestelmä on uudelleentäytetty vedellä ja vettä alkaa valua höyryputkesta.
Käännä höyryn/kuuman veden säätönappi takaisin keskiasentoon.
Laite palaa takaisin oikeaan toimintoon.

Kahvin valmistaminen kahvinapilla

Kun valmistat kahvia kapselista, käytä yhdelle kahvikupilliselle tarkoitettua suodatinkuppia (D) tällä tavalla:
1. Laita nappi suodatinrenkaaseen (kuva 27).
2. Laita nappi suodattimenpidikkeeseen. Nappi täytyy asetella hyvin suodattimeen.
3. Laita nyt suodattimenpidike paikalleen. Kiristä sitä, kunnes se on kunnolla paikallaan (kuva 21).
4. Kahvinappi saattaa jäädä jumiin laitteeseen kahvin keittämisen jälkeen. Poistaaksesi kapselin kallista suodattimenpidikettä niin, että kapseli putoaa siihen.
Parhaan mahdollisen tuloksen varmistamiseksi, käytä kapseleita, joissa on E.S.E-merkki.
Jos kahvinappi ei ole kunnolla paikallaan, tai kahvaa ei ole kiristetty kunnolla, muutama tippa vettä voi vuotaa suodattimenpidikkeestä.

Cappuccinon valmistaminen

Valmistaaksesi täydellisen cappuccinon toimi näin: valmista kahvi ensin, sitten vaahdota maito ja kaada se maitoon.
Ennen kuin käytät höyry/kuuma vesi -suutinta, varmista, että suodattimenpidike on irrotettu paikaltaan.
Laitteesta voi tulla pieniä määriä höyryä: tämä on täysin normaalia.
Varoitus: Palovammojen vaara. Kosketa vain suuttimen kumista osaa.

Laita höyry/kuuma vesi -suutin astiaan (kuva 24).
Käännä höyrysuuttimen säätönappia (1) vasemmalle, höyry-kohtaan. Merkkivalo välkkyy, mikä tarkoitta sitä, että höyryä alkaa muodostua. Ensin ulos tulee pieni määrä vettä, sitten voimakas höyrysuihku. Lopeta höyryn muodostaminen kääntämällä nappi (1) takaisin keskiasentoon. Laita suutin astiaan, jossa on maitoa maidon vaahdottamiseksi. Käännä nappi vasemmalle höyry-kohtaan.
Upota suutin syvälle maitoon: muutaman minuutin kuluttua muodostuu paksua ja kermaista vaahtoa.
Sulje höyrysuihku kääntämällä säädin (1) keskiasentoon. Merkkivalo sammuu.
Jokaisen käyttökerran jälkeen päästä muutaman sekunnin ajan höyryä laitteesta, jotta höyrysuutin puhdistuu maidonjäämistä.

Seuraavan kahvikupillisen valmistaminen

Höyryn muodostamisen jälkeen ei tarvitse tehdä erityisiä toimenpiteitä, jotta voi valmistaa seuraavan kupillisen kahvia. Laitteessa on järjestelmä, jonka ansiosta voit aina valmistaa kahvia sopivassa lämpötilassa. Kun painat kahvinvalmistuspainiketta (1 tai 2 kupillista), sitä vastaava merkkivalo alkaa vilkkua, kunnes laite on jäähtynyt. Kun valo on päällä, eikä välky, kahvi on valmistumassa.

Kuuman veden valmistaminen

Sijoita maitoastia höyrysuuttimen alle (kuva 13). Käännä höyry/kuuma vesi -säädintä oikealle, vesitippasymbolin kohdalle. Höyryn/kuuman veden merkkivalo syttyy, mikä merkitsee sitä, että vettä alkaa tulla laitteesta. Vesi alkaa valua höyrysuuttimesta. Pysäytä vedentulo kääntämällä säädin keskiasentoon. Merkkivalo sammuu.

Vinkkejä espresson valmistamiseen

Kahvin makuun vaikuttaa jauhatusaste, jauheen määrä, miten tiukasti jauhe on puristettu suodattimenpidikkeeseen ja kahvin uuttamiseen käytetty aika. Nämä tekevät kahvista enemmän tai vähemmän vahvan ja vaikuttavat kahvin makuun, kuten myös kerman laatu. Vaihtele näitä, jotta saat selville, minkälaisesta kahvista itse tykkäät eniten.
Kun valitset hienommin jauhetun kahvin, muista lisätä jauhetta enemmän suodattimenpidikkeeseen ja älä purista jauhetta liian tiiviiksi, muuten kahvista tulee vetistä. Karkeampi jauhatus taas vaatii pienemmän määrän kahvia, joka pitää tampata tiiviimmin.
Kahvijauhetta tulee tampata suodattimenpidikkeessä hieman.
Säilytä kahvipapuja suljetussa astiassa viileässä ja kuivassa paikassa. Jos mahdollista, tyhjiöpakkaa kahvi. Osta kahvia pieniä määriä kerralla, jotta se on aina mahdollisimman tuoretta, kun jauhat sen.


Kun valmistat kahvia, painemittarin tulee pysyä OPTIMAL CAFÉ -alueella. Lue lisää kohdasta ”painemittarin käyttö”.

Laitteen ylläpito

Kahvimyllyn avaaminen
Jos kahvimylly menee tukkoon, tämä voi johtua kahvipapujen joukossa olevista epäpuhtauksista, jotka tukkivat myllyn.
Sammuta laite ja avaa kahvimylly.
Irrota kahvijauheen jäämät suodattimenpidikkeestä.
Käännä levyä vasemmalle, jotta voit valita karkeamman jauhatusasteen (9, 10, 11) (kuva 16).
Epäpuhtaudet, jotka ovat tukkineet laitteen, valuvat kahvijauheelle tarkoitettuun lokeroon.
Käynnistä laite.
Sijoita säiliö kahvimyllyn alle.
Paina kahvin jauhatusnappia kerran.
Anna kahvijauheen valua säiliöön. Heitä jauhettu kahvi pois poistaaksesi epäpuhtaudet.
Palauta haluamasi jauhatusaste.
Valmista nyt kahvia.
Jos kahvimylly ei käynnisty uudestaan ja pysyy tukkeutuneena, paina on/off-nappia sammuttaaksesi laitteen.
Kääntele säätölevyä (P) vasemmalle ja oikealle (kuva 16). Yritä käynnistää kahvimylly uudestaan.
Jos laite ei toimi useista yrityksistä huolimatta, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Laitteen puhdistaminen

Varoitus! Säännöllinen puhdistaminen pitää laitteen toimintakuntoisena pidempään. Älä ikinä pese laitteen osia astianpesukoneessa. Älä käytä suoraa vesisuihkua.

Kahvinsuodattimien peseminen
Varmista, että suodattimien reiät eivät ole tukossa. Päästä laitteen läpi kiehuvaa vettä, jotta kaikki epäpuhtaudet ja kahvijäämät poistuvat.
Varoitus! Irrota suodattimenpidike varovasti, jotta vettä ei roisku päällesi.
Suodattimet kannattaa puhdistaa noin kolmen kuukauden välein käyttämällä puhdistustabletteja:
• Laita tabletti suodattimeen (älä laita sinne kahvijauhetta samalla).
• Laita suodattimenpidike laitteeseen.
• Väännä säädin osoittamaan symbolia, jossa on kahden kahvikupin kuva.
• Anna tabletin vaikuttaa laitteessa vähintään 15 minuuttia.
• Paina uudestaan nappia pysäyttääksesi vedentulon.
• Valuta taas vettä. Anna vaikuttaa minuutin ajan. Toista vaiheet 5 kertaa.
• Irrota suodatinpidike laitteesta, irrota suodatin ja pese hyvin juoksevan veden alla.
• Paina on/off-nappia sammuttaaksesi laitteen. Irrota virtajohto pistokkeesta. Puhdista sitten sisäosat pehmeällä pesusienellä poistaaksesi kaikki jäämät (kuva 28).
Toista prosessi kaikkien suodattimien kanssa.
Jos kahvikonetta käytetään joka päivä, on suositeltavaa suorittaa puhdistusoperaatio vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

Osien puhdistaminen
Pese maitosäiliö, suodattimenpidike ja kolme suodatinta käyttämällä saippuaa ja vettä. Huuhtele ja kuivaa kaikki osat huolellisesti.

Kahvan pidikkeen puhdistaminen
Kohtaan, johon suodattimenpidikkeen kahva kiinnitetään, saattaa jäädä ajan kuluessa kahvijauheen jäämiä. Ne voidaan poistaa hammastikulla, sienellä (kuva 28) tai juoksuttamalla vettä laitteen läpi (kuva 29).
Varoitus: Suodattimenpidike ei kestä astianpesukonepesua.

Höyrysuuttimen puhdistaminen
Varoitus! Puhdista laite, vasta kun sen osat ovat jäähtyneet, jotta et saa palovammoja. Irrota suutin (kuva 30) ja pese se juoksevalla vedellä. Putken voi pyyhkiä hankaamattomalla liinalla. Ruuvaa osa takaisin laitteeseen. Voit puhdistaa höyrysuuttimen reiän mukana toimitetulla neulalla, jos tarpeen (kuva 31). Päästä höyryä putkesta ulos jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta putkesta poistuu kaikki jäämät.

Säiliön puhdistaminen
Varoitus! Puhdista laite, vasta kun se on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta. Suosittelemme, että puhdistat säiliön aika ajoin sienellä tai pehmeällä liinalla.

Ritilän ja kaukalon puhdistaminen
Varoitus! Puhdista laite, vasta kun se on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
Muista tyhjentää kaukalo säännöllisin väliajoin.
Kaukalossa on kelluke (N). Kun kelluke on nähtävissä ritilässä, kaukalo on täynnä ja pitää tyhjentää.
Irrota ritilä (O).
Irrota kaukalo (M) laitteesta, tyhjennä se ja huuhtele juoksevan veden alla.
Pese myös ritilä.

Laitteen rungon puhdistaminen
Varoitus! Puhdistaminen täytyy tehdä vasta sitten, kun laitteen kuumat osat ovat jäähtyneet huoneenlämpöisiksi.
Varoitus! Puhdista laitteen runko pehmeällä liinalla, jotta et vahingoita laitetta.

Kalkinpoisto
Säännöllinen puhdistaminen pitää laitteen toimintakuntoisena ja pienentää kalkin muodostumisen riskiä merkittävästi. Jos kalkkia silti kertyy laitteeseen, suosittelemme poistamaan sen kalkinpoistotuotteella.
Käytä tarkoitusta varten vain sitruunahappopohjaisia kalkinpoistotuotteita.
Takuu ei korvaa, jos laite on puhdistettu vääränlaisilla aineilla, ja siitä aiheutuu laitteelle vahinkoa.
Kun kalkinpoiston tarpeesta ilmoittava merkkivalo syttyy, täytyy suorittaa kalkinpoisto. Seuraa ohjeita:
Paina on/off-nappia sammuttaaksesi laitteen. Irrota se pistorasiasta.
Irrota suodatin suodattimenpidikkeestä.
Irrota veden pehmennyssuodatin vesisäiliöstä.
Täytä säiliö vedellä, kunnes se saavuttaa MAX-tason. Kaada kalkinpoistoaine veteen.
Sijoita astia suodattimenpidikkeen alle. Varmista, että astia on riittävän iso, jotta siihen mahtuu kaikki vesi säiliöstä.
Laita höyrysuutin astiaan.
Paina samanaikaisesti nappeja 1:lle ja 2:lle kupilliselle (napit välkkyvät kalkinpoiston aikana), paina sitten on/off-nappia noin 3 sekunnin ajan. Kalkinpoisto alkaa ja säiliöön laitettua aine alkaa valua suodattimenpidikkeestä ja höyrysuuttimesta.
Kalkki puhdistuu laitteen sisäosista.
Muutaman puhdistuskierroksen ja tauon jälkeen kalkinpoisto on päättynyt. Merkkivalot sammuvat.
Puhdista säiliöstä jäljellä olevat aineet. Huuhtele säiliö.
Täytä säiliö vedellä.
Paina yhtäaikaisesti nappeja 1:lle ja 2:lle kupilliselle noin 3 sekunnin ajan. Huuhtelu alkaa ja vesi alkaa valua säiliöstä suodattimenpidikkeen ja höyrysuuttimen läpi. Huuhtelun aikana merkkivalot välkkyvät.
Muutaman puhdistuskierroksen ja tauon jälkeen huuhtelu on päättynyt. Laite sammuu.
Täytä säiliö vedellä.
Paina virtanäppäintä sammuttaaksesi laitteen. Kalkinpoiston tarpeesta ilmoittava merkkivalo sammuu.
Jos kyseinen merkkivalo jatkaa välkkymistä, toista kalkinpoistoprosessi.

Kun poistat laitteen käytöstä, kierrätä kaikki osat asianmukaisesti.

Ongelmatilanteita ja ratkaisuja

Varoitus! Jos laitteen toiminnassa on ongelmia, sammuta laite ja irrota pistoke.