Ariete Party Time 3-in-1 Sandwich & Cookies käyttöohje FI

KÄYTTÖOHJEET ARIETE PARTY TIME 3-IN-1 -GRILLILLE FI

Turvallisuusohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti
1. Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan varmista, että sen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
2. Älä jätä laitetta vaille valvontaa, kun se on kytketty sähköverkkoon. Irrota pistoke jokaisen käyttökerran jälkeen.
3. Älä sijoita laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.
4. Sijoita laite tasaiselle pinnalle käytön ajaksi.
5. Älä altista laitetta säätilan vaihteluille (sade, auringonpaiste ym.).
6. Laite ja sen virtajohto eivät saada päästä kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
7. Tätä laitetta voivat tietyin ehdoin käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa. Edellytyksenä on, että henkilölle tarjotaan ohjausta ja valvontaa laitteen käytöstä ja että hän ymmärtää laitteen käyttöön liittyvät riskit.
8. Pienet lapset eivät saa käyttää laitetta.
9. Älä upota laitetta tai johtoa veteen tai muihin nesteisiin.
10. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin irrotat tai kiinnität osia tai ennen kuin puhdistat laitteen.
11. Varmista, että kätesi ovat täysin kuivat, ennen kuin käsittelet laitetta tai sen johtoa.
12. Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat laitetta pistorasiasta. Tartu pistotulppaan.
13. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistotulppa ovat vahingoittuneet tai jos itse laite toimii virheellisesti tai siinä on merkkejä vauriosta. Vahinkojen välttämiseksi korjaustoimenpiteitä saavat suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilöstö.
14. Jos laite kytketään jatkojohtoon, sen kapasiteetin tulisi riittää laitteen käyttämälle teholle. Näin saat vältettyä henkilö- ja omaisuusvahingon vaaran.
15. Älä jätä virtajohtoa lasten ulottuville.
16. Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Näin saat varmistettua, ettei laitteen käyttöturvallisuus vaarannu.
17. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä tai sellaisesta käytöstä, jota ei ole mainittu näissä ohjeissa.
18. Kun laite poistetaan käytöstä, varmista, että kaikki sen osat kierrätetään asianmukaisesti.
19. Älä jätä tuotepakkausta lasten läheisyyteen, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
20. Laitetta tulee käsitellä varoen käytön aikana. Vältä koskettamasta laitteen kuumiin pintoihin.
21. Varoitus: Kuumia pintoja!
22. Käsittele laitetta varoen etenkin, kun avaat tai suljet kantta.
23. Älä säilytä tai käytä laitetta helposti syttyvien nesteiden tai materiaalien (esim. kankaat ja verhot) läheisyydessä.
24. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen osien jäähtyä, ennen kuin puhdistat laitteen. Tuotteen saa puhdistaa ainoastaan nihkeällä, pehmeällä liinalla.
25. Käytön jälkeen odota, kunnes laite on täysin jäähtynyt ennen kuin varastoit sen.
26. Laitteeseen ei saa kytkeä ajastinta tai kauko-ohjausta.
27. Mukana tulee ohjevihko siitä, miten käytöstä poistettu tuote lajitellaan oikealla tavalla EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.
Säilytä nämä ohjeet.

Laitteen osat (kuva 1)

A) Laitteen runko
B) Sulkemisvipu
C) Levyt kolmioleiville tarttumattomalla pinnoitteella
D) Levyt muffinsseille tarttumattomalla pinnoitteella
E) Levyt donitseille tarttumattomalla pinnoitteella
F) Merkkivalo (laite valmis)
G) Merkkivalo (laite päällä)

Laite on suunniteltu pelkästään kotikäyttöön, eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Laite on direktiivien 2014/35/EU ja EMC 2014/30/EU ja asetuksen (EC) No. 1935/2004 (27.10.2004) mukainen (elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit).

Ensimmäinen käyttökerta

Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla pieni määrä savua. Tämä on normaalia, ja savu häviää muutamassa minuutissa.
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, rasvaa laitteen levyt öljyllä tai voilla. Tätä toimenpidettä ei tarvitse toistaa jatkossa.

Käyttöohjeet

- Aseta laitteeseen haluamasi levyt. Nosta kansi ylös ja poista laitteessa olevat levyt (kuva 2). Aseta haluamasi levyt laitteeseen niin, että ne napsahtavat paikalleen.
- Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
- Merkkivalo (G) syttyy, mikä tarkoittaa sitä, että laite on kiinnitetty verkkovirtaan. Merkkivalo (F) syttyy, mikä tarkoittaa sitä, että laite lämpenee.
- Kun laite on saavuttanut oikean lämpötilan (noin kolmen minuutin kuluttua) ja on käyttövalmis, merkkivalo (F) sammuu.
Huom: Merkkivalo (F) syttyy uudestaan, jos lämpötila laskee.
- Avaa laite kokonaan painamalla sulkemisvipua (B) ylöspäin (kuva 3). Aseta leivät tai kaada aiemmin valmistamasi taikina oikeanlaiselle levylle, alemmalle kuumalle levylle. Kun kaadat taikinaa, varmista, että taikinaa on riittävästi kaikissa osastoissa niin, että taikinaa ei kuitenkaan valu yli kypsennyksen aikana.
- Sulje kansi painamalla sitä kevyesti alaspäin, kunnes sulkemisvipu (B) napsahtaa paikalleen (kuva 4).
- Irrottaaksesi ruoan laitteesta, käytä vain puisia tai muovisia välineitä.
Tärkeää: Älä ikinä koske kuumiin levyihin: palovammojen vaara.
Älä paina sulkemisvipua (B) väkisin, koska se saattaa mennä rikki.
Sulje levyt aina, kun kypsennät taikinoita.
Älä koskaan käytä laitteessa teräviä välineitä (kuten veitsiä), koska ne voivat vahingoittaa paistolevyjä.

Puhdistaminen

Tärkeää: Irrota laite pistorasiasta ja anna sen osien jäähtyä, ennen kuin puhdistat laitteen. Tuotteen saa puhdistaa ainoastaan nihkeällä, pehmeällä liinalla.
- Irrotettavat levyt voi pestä juoksevan veden alla kosteaa liinaa käyttäen.